Aktualności

30 lipca 2011 r.

UTW ma swoją reprezentację w Sejmie RP

Miło nam poinformować, iż z inicjatywy posła na Sejm RP Pana Michała Szczerby powstał w Sejmie Zespół Parlamentarny ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zespół już się ukonstytuował , przyjął Regulamin funkcjonowania oraz wybrał na swojego Przewodniczącego inicjatora –Michała Szczerbę. Wobec szeregu ważnych wydarzeń mających miejsce w środowisku uniwersyteckim Zespół będzie miał duże pole do działania, a Pan Poseł Michał Szczerba już zadeklarował swój udział w Konferencji UTW odbywającej się w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju ( 8-10 września 2011 r), inauguracji nowego roku akademickiego warszawskich UTW, Jubileuszu 5.lecia UTW SGH oraz na Kongresie UTW, planowanym na 19 marca 2012 roku.

20 lipiec 2011

UWAGA! NOWA INICJATYWA OP UTW
INNOWACYJNE NGO - Kampania na rzecz innowacyjności i wysokich standardów działania organizacji pozarządowych w Polsce


Okres ostatnich kilkunastu lat to czas m.in. niezwykłej ekspansji i rozwoju jakościowego t.zw. Trzeciego Sektora czyli organizacji pozarządowych. Ich liczba wzrosła w Polsce do 100 tysięcy. Stały się one niezwykle ważnym partnerem wspomagającym działania centralnych organów Państwa i samorządu terytorialnego w dziedzinie kształcenia ustawicznego, pomocy społecznej, przeciwdziałania patologiom społecznym, działań na rzecz grup zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, rzecznictwa ich interesów, doradztwa prawnego, społecznego, praw konsumenckich itp.

Na tym tle szczególny fenomen stanowią Uniwersytety Trzeciego Wieku. Ich liczba tylko w ciągu ostatnich 5 lat podwoiła się i przekroczyła już 320 organizacji z ponad 100 tys. członków.

Działają w różnych formach organizacyjno prawnych - jako samodzielne osoby prawne, w strukturach jednostek samorządu terytorialnego, jako jednostki organizacyjne wyższych uczelni jak również strukturach innych osób prawnych. W zależności od otoczenia – reprezentują bardzo zróżnicowany poziom oferty. Łączy je jeden element - realizują działania pożytku publicznego.

Innowacyjna gospodarka, która jest jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej nie może się już obejść bez wsparcia ze strony NGO. W dobie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej podejmujemy kampanię na rzecz tego, aby NGO też były innowacyjne!

Jednym z głównych kierunków strategii Ogólnopolskiego Porozumienia UTW jest promowanie wysokich standardów działania, których wyrazem jest hasło – klucz

„Uniwersytet to brzmi dumnie”

Zaczęliśmy od siebie i w czerwcu 2011 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej uzyskał pierwszy w Polsce certyfikat potwierdzający posiadanie Systemu Zarządzania Jakością określonego międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008. Mamy nadzieję, że inne UTW i inne NGO pójdą w nasze ślady.

Poszukujemy partnerów, których celem jest promowanie wysokich standardów działania firm i organizacji i szerzej – wysokiej jakości życia w Polsce. Liczymy na to, że przyłącza się tej nowej inicjatywy i będą ją wspierać.

Z poważaniem:
Krystyna Lewkowicz
Prezes UTW SGH
Koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia UTW

 

18 lipiec 2011

Cele i idee obchodów Roku 2012 jako ROKU UTW

utw 2012 logo W ślad za poprzednimi komunikatami pragnę przekazać Państwu informacje nt postępu prac nad projektem Rok 2012 – ROKIEM UTW.

Trwają intensywne przygotowania do obchodów Roku UTW. W Senacie oczekuje na załatwienie wniosek legislacyjny w spr. podjęcia uchwały o ustanowieniu roku 2012 – ROKIEM UTW. Zajmie się nim już Senat RP nowej kadencji wybrany w październiku br.

Przesłanie Roku UTW

Główne przesłanie projektu ROKU UTW to, przypomnijmy, podniesienie kształcenia ustawicznego seniorów do rangi zadania centralnej administracji państwowej, powierzenie jego wykonania jednemu z urzędów podległych Prezesowi Rady Ministrów - czyli stworzenie podwalin partnerstwa między środowiskiem UTW a najwyższymi organami RP.

Uniwersytety Trzeciego Wieku stały się w ostatnich latach bardzo ważnym partnerem w realizacji celów i zadań polityki społecznej Państwa i samorządów terytorialnych i bardzo skutecznie te zadania realizują. Pora zatem, aby stały się one równorzędnym partnerami najwyższych organów Państwa. Stworzy to całkowicie nową platformę współpracy oraz systemowego wparcia finansowego UTW projektami grantowymi, bo to również jest jeden z podstawowych problemów.

Zadanie rządowe ma to do siebie, iż urząd któremu je powierzono wraz z odpowiednim budżetem, musi przed Rządem rozliczyć się z jego wykonania, a w Sejmie i Senacie powstają odpowiednie komisje i zespoły, które na bieżąco monitorują i oceniają realizację tych zadań.

Projekt ROKU UTW jest jeszcze w fazie uzgodnień z władzami i głównymi koordynatorami poszczególnych imprez ale już można mówić o pierwszych jego sukcesach.Koalicja poparcia jakiej dotychczas nikt nie stworzył
Uzyskanie dla Projektu ROKU UTW niezwykle szerokiej koalicji, m.in. kilku konferencji z udziałem bardzo licznej reprezentacji UTW, poparcie Rzecznika Praw Obywatelskich, deklaracje współdziałania ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego, AIUTA, patronat naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, wsparcie logistyczne i finansowe Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę, patronat medialny koncernu Media Express i szeregu innych organizacji, parlamentarzystów i eurodeputowanych i in.

Bezpośredniego prowadzenia i koordynacji projektu podjęły się trzy organizacje: Ogólnopolskie Porozumienie UTW w Warszawie, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu oraz Fundacja Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie, ale cały czas podkreślamy, że grono osób zaangażowanych w projekt, którzy gotowi są wnieść do niego konkretne aktywa w postaci logistyki, lokali na imprezy, środków finansowych, usług materialnych, wsparcia organizacyjnego i wszelkich innych form pomocy lub sponsoringu jest otwarte dla każdego.

Zmobilizowanie i pozyskanie dla projektu całego środowiska UTW jak i licznych organizacji krajowych i międzynarodowych zainteresowanych tematyką senioralną dotychczas nikomu i dla żadnego wcześniejszego projektu się nie udało. Taka konsolidacja środowiska dla idei Obchodów ROKU UTW jest czymś dotychczas nieznanym i sama w sobie jest już znaczącym sukcesem tego projektu.

Uznanie, jakiego nie uzyskał żaden projekt dla seniorów

Uzyskanie dla projektu patronatu ze strony Pierwszej Damy RP Pani Anny Komorowskiej oraz objęcie przewodnictwa w Komitecie organizacyjnym przez Prezydent Warszawy Panią Hannę Gronkiewicz Waltz i udostępnienie przez Miasto najbardziej reprezentacyjnej Sali Kongresowej PKiN na obrady Kongresu UTW, a następnie zaproszenie Komitetu organizacyjnego i licznego grona przedstawicieli UTW do Pałacu Prezydenckiego – to kolejne duże sukcesy na drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Przyjęcie jakiego doznała reprezentacja seniorów z całej Polski zaproszona przez Kancelarię Prezydenta RP do Pałacu Prezydenckiego, słowa uznania i poparcia dla działalności UTW, odznaczenia dla liderek ruchu UTW- to kolejne dowody, że zmierzamy w dobrym kierunku.

Wszystkie te zjawiska dobrze rokują ideom obchodów. W czasie wizyty w Pałacu Prezydenckim Pani Anna Komorowska stwierdziła, że czuje się zaszczycona propozycją honorowego patronatu nad ROKIEM UTW, a Pan Minister Jacek Michałowski podkreślił, że wręczone odznaczenia są ze strony Prezydenta RP wyrazem uznania dla osiągnięć w dziedzinie konsolidacji środowiska UTW, wyraził też tezę i nadzieję, że będzie ona początkiem systemowej, konstruktywnej współpracy z najwyższymi organami Państwa, zadeklarował też jako Minister w Kancelarii Prezydenta RP, że będzie tę ideę osobiście wspierał. To niezwykle cenne dla uniwersyteckiego środowiska, nie słyszane wcześniej deklaracje tak ważnych osób w Państwie jak również dowód trafności idei obchodów.

Ramowy Program Obchodów ROKU UTW
Celem projektu jest zaangażowanie jak najszerszego środowiska uniwersyteckiego w całym kraju. Praktycznie każdy Uniwersytet na miarę swoich możliwości powinien jakąś imprezą zaakcentować udział w tym projekcie.

Na obchody centralne złożą się:
- Międzynarodowy Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie w dniu 19 marca 2012 r.
- Ogólnopolska Spartakiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach ( maj 2012 )
- Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju ( początek września 2012)
- Ogólnopolska inauguracja roku akademickiego UTW z udziałem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka ( październik 2012 r.)
- Konferencja podsumowująca obchody Roku UTW w Uniwersytecie Jagiellońskim ( grudzień 2012 )Po drodze odbędą się liczne imprezy integracyjne, kulturalne i sportowe mniejszego kalibru, pojawią się wydawnictwa i reportaże, a w podsumowaniu – deklaracja końcowa z postulatami i wnioskami skierowanymi do najwyższych władz RP.

Odrębnym zagadnieniem jest tworzenie projektów regionalnych, które już zadeklarowały Uniwersytety w Zielonej Górze i Rybniku.

Mamy nadzieję, że z programem regionalnym wystąpi także bardzo prężne i skonsolidowane środowisko Wielkopolskich UTW.

Czekamy na kolejne zgłoszenia, wspierające zarówno program centralny jak i programy regionalne.

Przyznacie Państwo, że to coś zupełnie nowego, z wyższej półki, co warto popierać, sponsorować, o co warto zabiegać, a nawet walczyć.

Reasumując, podjęliśmy się zadania niezwykle trudnego logistycznie i kosztowego, ale wartego wszelkich wysiłków i, jak stwierdził Minister Jacek Michałowski w Pałacu Prezydenckim, mającego przed sobą kolosalną przyszłość.

Tak więc dla wszystkich życzliwych, którzy na zasadzie partnerstwa mogą i chcą do niego coś pozytywnego wnieść, znajdzie się miejsce i pole do popisu.

Liczymy bardzo na dalsze zgłoszenia Uniwersytetów, które chciałyby zarówno włączyć się do realizacji imprez centralnych jak i zbudować programy regionalne. Powszechność i maksymalnie szeroki zakres terytorialny realizacji obchodów Roku UTW to także cel tego projektu.

Zapraszamy też do dyskusji wszystkich, którzy chcieliby zabrać głos w sprawach obchodów Roku UTW podczas paneli dyskusyjnych przewidzianych programem ogólnopolskiej Konferencji UTW, jaka odbędzie się w najbliższym czasie w Gnieźnie.

Czekamy na Państwa głosy , sponsoring i deklaracje wsparcia.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów ROKU UTW
Z pozdrowieniami
Krystyna Lewkowicz Koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia UTW Prezes UTW SGH

x/ logo Roku UTW może być udostępnione wyłącznie do celów promowania obchodów i za zgodą Komitetu organizacyjnego. Sprawy udostępnienia logo koordynuje UTW SGH. Wnioski w tej sprawie prosimy kierować na adres: e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej artykułów…

  1. 30 czerwca 2011

KontaktZapraszamy do kontaktu

NAPISZ DO NAS

INFORMACJE

Fundacja Ogólnopolskie PorozumienieUniwersytetów Trzeciego Wieku

KONTAKT

04-779 Warszawa, ul. Gruszy 32
tel./fax 22 615 24 46, 697 066 829
e-mail: biuro@fundacjaoputw.pl

Lokalizacja