Aktualności

19 sierpnia 2011 r.

Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. UTW

Do bieżących zadań Zespołu Parlamentarnego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaliczono m.in. wypracowanie rekomendacji dla polityki Rządu dotyczących wspierania działań na rzecz osób starszych o charakterze wieloletnim i interdyscyplinarnym. W opinii Zespołu to Uniwersytety Trzeciego Wieku są najlepszym animatorem działań na rzecz rozwoju aktywności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych. Poza tym do przyszłych działań o charakterze legislacyjnym zaliczono podjęcie prac nad zmianą ustawy o szkolnictwie wyższym (w celu wpisania do fakultatywnych zadań uczelni możliwości tworzenia form zorganizowanej nauki dla seniorów) oraz zmianą ustawy o samorządzie gminnym (w celu umożliwienia powoływania przez rady gminy - Rady Seniorów jak fakultatywnego organu samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym).

18 sierpnia 2011 r.

Program Rządu RP na rzecz wspierania Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zgodnie z obietnicą Premiera Rządu RP Donalda Tuska wyrażoną na spotkaniu z liderami małopolskich UTW w Szczawnicy, rozpoczęły się prace nad rządowym programem wsparcia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zespołowi ds. opracowania Programu przewodniczy Podsekretarz Stanu , Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Bartosz Arłukowicz. W pracach Zespołu biorą udział m.in. Krystyna Lewkowicz Koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, Wiesława Borczyk Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz warszawski poseł Michał Szczerba. Kierunki działania objęte Programem były także przedmiotem obrad Parlamentarnego Zespołu ds. UTW, który na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r. przyjął je do swojego planu pracy. To niezwykle ważne dla środowiska UTW, niecierpliwie oczekiwane wydarzenie. To zarazem zwiastun ogólnopolskiego programu obchodów ROKU UTW. Będziemy sukcesywnie informować Państwa o wynikach prac Zespołu. Krystyna Lewkowicz

30 lipca 2011 r.

UTW ma swoją reprezentację w Sejmie RP

Miło nam poinformować, iż z inicjatywy posła na Sejm RP Pana Michała Szczerby powstał w Sejmie Zespół Parlamentarny ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zespół już się ukonstytuował , przyjął Regulamin funkcjonowania oraz wybrał na swojego Przewodniczącego inicjatora –Michała Szczerbę. Wobec szeregu ważnych wydarzeń mających miejsce w środowisku uniwersyteckim Zespół będzie miał duże pole do działania, a Pan Poseł Michał Szczerba już zadeklarował swój udział w Konferencji UTW odbywającej się w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju ( 8-10 września 2011 r), inauguracji nowego roku akademickiego warszawskich UTW, Jubileuszu 5.lecia UTW SGH oraz na Kongresie UTW, planowanym na 19 marca 2012 roku.

KontaktZapraszamy do kontaktu

NAPISZ DO NAS

INFORMACJE

Fundacja Ogólnopolskie PorozumienieUniwersytetów Trzeciego Wieku

KONTAKT

04-779 Warszawa, ul. Gruszy 32
tel./fax 48 605 957 084, 697 066 829
e-mail: biuro@fundacjaoputw.pl

Lokalizacja