Co dalej z OP UTW? Szanowne Koleżanki i Koledzy – członkowie OP UTW

Formuła Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, nieformalna struktura organizacyjna otwarta na Uniwersytety działające w różnych formach prawnych, ma swoje zalety ale też poważne wady.

Jako organizacja nie posiadająca osobowości prawnej nie może występować w obrocie prawnym, zawierać umów, porozumień, nie może też przystępować do konkursów grantowych , które umożliwiają pozyskiwanie środków na rozwój i bieżącą działalność.

W tej sytuacji wszelkie koszty funkcjonowania OP UTW ponosi jego koordynator, co nie jest sytuacją prawidłową, a zakres działania jest siłą rzeczy ograniczony.

W szczególnie dotkliwy sposób odczuliśmy te mankamenty jako główny organizator wielkiego Kongresu UTW wymagającego zgromadzenia ogromnych funduszy.

Po licznych konsultacjach z prawnikami i organizacjami doradczymi, znaleźliśmy rozwiązanie tego problemu, które wydaje się nam optymalnym.

To powołanie fundacji, której zadaniem będzie kontynuacja wszelkich celów i zadań OP UTW.

Fundacja będzie: - kontynuatorem celów i zadań OP UTW; - gwarantem dotychczasowej formuły otwartości na różnorodne formy organizacyjno-prawne UTW; - wszystkie UTW, które złożyły deklaracje przystąpienia do OP UTW stają się automatycznie podopiecznymi i beneficjentami pomocy ze strony Fundacji; - Fundacja będzie kontynuowała zasadę niepobierania żadnych stałych składek i opłat od UTW.

Przesyłam w załączeniu do konsultacji projekt statutu Fundacji, w którym otwartą sprawą jest grono fundatorów – może być nim każdy z dotychczasowych członków OP UTW oraz fundatorzy przez nich pozyskani. Proszę o wszelkie uwagi i propozycje do Statutu oraz sugestie co do ewentualnie innych form zapewnienia dla OP UTW środków na bieżącą działalność i rozszerzenie świadczeń na rzecz jego członków. Brak odpowiedzi traktujemy jako formę akceptacji.

Z pozdrowieniami Krystyna Lewkowicz UTW SGH – Koordynator OP UTW

Pobierz plik: statut .

KontaktZapraszamy do kontaktu

NAPISZ DO NAS

INFORMACJE

Fundacja Ogólnopolskie PorozumienieUniwersytetów Trzeciego Wieku

KONTAKT

04-779 Warszawa, ul. Gruszy 32
tel./fax 22 615 24 46, 697 066 829
e-mail: biuro@fundacjaoputw.pl

Lokalizacja