KONGRES UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU – SALA KONGRESOWA PKIN W WARSZAWIE, 19 marca 2012 r.

Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku to największa w 37-letniej historii ruchu UTW konferencja przedstawicieli UTW z Polski i zagranicy. Zainaugurowała oficjalne obchody roku 2012 jako Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku ustanowionego uchwałą Senatu RP z dnia 1 lutego 2012 r.

Kongres zgromadził liczne grono gości honorowych, przybyli m.in: Pierwsza Dama RP Anna Komorowska – patronka honorowa obchodów ROKU UTW, Premier Donald Tusk, Wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk Pozdziej, Minister Pracy Władysław Kosiniak Kamysz, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. UTW poseł Michał Szczerba, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny senator Mieczysław Augustyn, przedstawiciele władz Warszawy, samorządu terytorialnego, parlamentu, biznesu i wielu innych.

Przybyli liderzy i słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Polski i zagranicy, łącznie ok. 3000 osób.

Obszerna relacja z Kongresu UTW znajduje się w Panoramie UTW SGH, którą rozesłaliśmy do wszystkich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Prosimy o zapoznanie się z Apelem grupy inicjatywnej, stanowiącym deklarację końcową Kongresu oraz wyrażenie opinii w spr. jego poparcia lub zgłoszenie swoich uwag i propozycji uzupełnień.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Krystyna Lewkowicz Prezes UTW SGH

Pobierz plik:
Załącznik: Deklaracja Końcowa Kongresu Uniwersytetów – Apel grupy inicjatywnej

KontaktZapraszamy do kontaktu

NAPISZ DO NAS

INFORMACJE

Fundacja Ogólnopolskie PorozumienieUniwersytetów Trzeciego Wieku

KONTAKT

04-779 Warszawa, ul. Gruszy 32
tel./fax 22 615 24 46, 697 066 829
e-mail: biuro@fundacjaoputw.pl

Lokalizacja