Premier Donald Tusk i Minister Bartosz Arłukowicz w UTW SGH!
Zabytkowa aula SGH przy ulicy Rakowieckiej 24 w Warszawie zapełniła się 26 września 2011 r. gronem gości, którzy zaszczycili swoją obecnością konferencję zorganizowaną pod honorowym patronatem J.M.Rektora SGH prof. dr hab. Adama Budnikowskiego z okazji jubileuszu 5-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Swoją pięcioletnią działalność chcieliśmy podsumować i uczcić skromną konferencją w gronie najbliższych przyjaciół i współpracowników, liderów UTW, władz Miasta i Uczelni.
Uroczystość niespodziewanie zmieniła swój program. Przybył na jubileusz UTW SGH bowiem Premier Rządu RP Pan Donald Tusk wraz z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Ministrem Bartoszem Arłukowiczem.
W czasie konferencji, w obecności Premiera:
- Wręczono UTW SGH Certyfikat ISO 9001:2008
- Nadano honorowe tytuły „Wielkiej Osobowości Uniwersytetów Trzeciego Wieku” Panu Ministrowi Jackowi Michałowskiemu oraz Posłowi PO Michałowi Szczerbie

 

Patrz: galeria fotografii

Wizyta ta zbiegła się w czasie z uruchomieniem procedury wdrażania rządowego programu na rzecz seniorów, więc ten temat zdominował pierwszą część uroczystości. Chociaż w roboczym zespole pracującym pod przewodnictwem Ministra Bartosza Arłukowicza brały udział Krystyna Lewkowicz i Wiesława Borczyk, to kiedy program przeszedł w fazę uzgodnień międzyresortowych jego ostateczny kształt nie był nam znany.

Wizyta Premiera Donalda Tuska i Ministra Bartosza Arłukowicza na konferencji UTW SGH była więc doskonałą okazją do zaprezentowania ostatecznego kształtu projektu.

Wszyscy z największym zainteresowaniem słuchali wystąpienia Premiera, który oprócz gratulacji i ciepłych słów pod adresem jubilata - UTW SGH, skoncentrował się głównie na treści Programu.

Program, wg relacji Pana Premiera, będzie miał bardzo szeroki zakres oddziaływania, zarówno w zakresie wsparcia instytucjonalnego UTW, tj. możliwości sfinansowania zakupu wyposażenia organizacyjno-logistycznego, poprzez wspieranie szerokiego spektrum zadań statutowych Uniwersytetów, wsparcie projektu Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, tworzenie partnerstwa międzynarodowego, aż po środowiskowe formy wspierania aktywności seniorów, nazwane przez Premiera „Świetlikami”.

Warsztaty- inkubatory mają dostarczyć początkującym UTW wiedzy ze strony bardziej doświadczonych oraz świadczyć doradztwo prawne i merytoryczne dla osób lub organizacji pragnących założyć nowy Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Z uwagi na to, iż w 2011 r. pozostało już niewiele czasu, zapewne projekt ten w tym pierwszym pilotażowym okresie będzie dotyczył raczej realizacji zadań w zakresie doposażenia - wsparcia logistycznego Uniwersytetów.

Natomiast w latach 2012 - 2014 wspierana będzie głównie działalność merytoryczna, ukierunkowana na wzrost aktywności osób starszych, poprawy ich kondycji psychofizycznej i ogólnie podniesienia jakości życia i aktywności obywatelskiego.

Minister Bartosz Arłukowicz poinformował, że przygotowany jest już projekt Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w spr. powołania międzyresortowego Zespołu ds. aktywizacji osób w wieku emerytalnym; w najbliższych czasie zostanie wyłoniony podmiot do zarządzania środkami programu, zapewnił także, iż przewiduje podjęcie szerokiej akcji informacyjnej o programie z udziałem liderów UTW z całego kraju,

Rządowy projekt na rzecz seniorów wraz z zabezpieczeniem w budżecie Państwa na jego realizację znacznych środków finansowych to wydarzenie historyczne, nie mające w Polsce precedensu.

To znakomicie rokuje, że osiągnięte zostaną cele ogólnopolskiego projektu pt. ROK 2012 –ROKIEM UTW. Przesłaniem projektu jest podniesienie rangi kształcenia ustawicznego seniorów do rangi zadania administracji centralnej oraz objęcie go systemowym wsparciem finansowym Rządu.

Materializują się zatem słowa wypowiedziane 9 maja 2011 r. w Pałacu Prezydenckim przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Ministra Jacka Michałowskiego, który powiedział:
-„To wielki projekt, przed którym jest gigantyczna przyszłość; ...chcemy rozpocząć proces wspierania Uniwersytetów Trzeciego Wieku na większą skalę…”

To swoisty fenomen, bo projekt ROK 2012 – ROKIEM UTW formalnie się jeszcze nie rozpoczął, a już na etapie przygotowań i promocji zyskał poparcie wielu wpływowych osób, w tym Rządu RP, który wyszedł z propozycją systemowego, wieloletniego wspierania finansowego działań UTW na rzecz seniorów.

 

 

KontaktZapraszamy do kontaktu

NAPISZ DO NAS

INFORMACJE

Fundacja Ogólnopolskie PorozumienieUniwersytetów Trzeciego Wieku

KONTAKT

04-779 Warszawa, ul. Gruszy 32
tel./fax 22 615 24 46, 697 066 829
e-mail: biuro@fundacjaoputw.pl

Lokalizacja