Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. UTW

Do bieżących zadań Zespołu Parlamentarnego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaliczono m.in. wypracowanie rekomendacji dla polityki Rządu dotyczących wspierania działań na rzecz osób starszych o charakterze wieloletnim i interdyscyplinarnym. W opinii Zespołu to Uniwersytety Trzeciego Wieku są najlepszym animatorem działań na rzecz rozwoju aktywności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych. Poza tym do przyszłych działań o charakterze legislacyjnym zaliczono podjęcie prac nad zmianą ustawy o szkolnictwie wyższym (w celu wpisania do fakultatywnych zadań uczelni możliwości tworzenia form zorganizowanej nauki dla seniorów) oraz zmianą ustawy o samorządzie gminnym (w celu umożliwienia powoływania przez rady gminy - Rady Seniorów jak fakultatywnego organu samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym).

KontaktZapraszamy do kontaktu

NAPISZ DO NAS

INFORMACJE

Fundacja Ogólnopolskie PorozumienieUniwersytetów Trzeciego Wieku

KONTAKT

04-779 Warszawa, ul. Gruszy 32
tel./fax 22 615 24 46, 697 066 829
e-mail: biuro@fundacjaoputw.pl

Lokalizacja