Do Członków Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i Przewodniczących Regionalnych Delegatur OPS

Szanowni Państwo,

W dniu 1 października2018 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w godz. 11.00-16.00, odbędzie kolejna, IV sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, pod hasłem „Samorząd terytorialny przyjazny seniorom”.
Nieodłącznym punktem porządku obrad będzie sprawozdanie Prezydium z działalności OPS za ostatni rok.

Dlatego też zwracam się do członków prezydium i przewodniczących regionalnych delegatur o pilne złożenie sprawozdań ze swojej działalności w lokalnych środowiskach, lecz wyłącznie w zakresie szerokiej tematyki obowiązków i kompetencji OPS.
Sprawozdania zostaną przedstawione podczas sesji plenarnej.

Druga sprawa to uzupełnienie składu delegatów OPS.
Ponieważ z różnych przyczyn wykruszyła się część delegatów OPS, powstało kilkanaście wakatów, na które należy powołać nowe osoby.

Zwracam się więc o zgłoszenie z Państwa regionów (organizacji) nowych delegatów OPS.
Informuję, również, że ze względu na ogromne koszty organizacyjne sesji plenarnej OPS, delegatom nie będą zwracane koszty podróży i ew. noclegów.
Proszę o przekazanie tej informacji delegatom w swoich środowiskach.
Do zobaczenia w Warszawie.

Z pozdrowieniami
Przewodnicząca Prezydium OPS
Krystyna Lewkowicz

zał. Załącznik nr 1 do Zasad powoływania delegatów OPS

zał. ZGŁOSZENIE DELEGATA DO UDZIAŁU W IV SESJI PLENARNEJ OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH „POLIN”, UL. ANIELEWICZA 6 W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R

KontaktZapraszamy do kontaktu

NAPISZ DO NAS

INFORMACJE

Fundacja Ogólnopolskie PorozumienieUniwersytetów Trzeciego Wieku

KONTAKT

04-779 Warszawa, ul. Gruszy 32
tel./fax 22 615 24 46, 697 066 829
e-mail: biuro@fundacjaoputw.pl

Lokalizacja