III Wielki Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku


W Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie odbył się 14 października, nadzwyczaj udany w powszechnej ocenie, III Wielki Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Akredytowało się na Kongres ponad 600 krajowych i 23 zagraniczne Uniwersytety Trzeciego Wieku. Zarówno program Kongresu, wydawnictwo kongresowe pt. 44 lata ruchu UTW jak i oprawa artystyczna ukierunkowana była na prezentację ogromnego dorobku i potencjału UTW.
Kapituła Konkursu uhonorowała zaszczytnymi tytułami Wielka Osobowość Środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, kolejne niezwykle zasłużone osoby: Pana dr hab. Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego b. prezesa NIK, a obecnie senatora RP.

Kongresowi towarzyszył niezwykły koncert w wykonaniu senioralnych zespołów artystycznych Babylon z Myśliborskiego UTW, Kabaretu Bella Mafia z Karkonoskiego UTW oraz Chóru Ursynovia Cantabile z Ursynowskiego UTW przy SGGW w Warszawie.
Dyskusja uczestników zdominowana była sprawami i sytuacją Polaków za granicami kraju jako, że goście zagraniczni przyjechali nie tylko zza wschodniej granicy ale także z Londynu, Czech, a nawet z Kazachstanu.
Przy okazji świętowaliśmy 10.lecie Ogólnopolskiego Porozumienia UTW – wyłącznego organizatora Kongresu, podkreślone wydawnictwem Panorama Uniwersytecka pod wspólnym tytułem X lat wśród przyjaciół.
- Pozyskanie do współpracy wielu życzliwych osób, parlamentarzystów, wiernych przyjaciół i społecznie odpowiedzialnych firm to niezbędny warunek organizacji wydarzenia o takiej skali jak Wielki Kongres UTW- mówi jego organizatorka Krystyna Lewkowicz, Prezes Fundacji OP UTW. Zwłaszcza na pomoc warszawskiego i mazowieckiego samorządu możemy w takich trudnych momentach zawsze liczyć. Cieszy mnie, że wymyślona przez nas organizacja i program Kongresu ukierunkowany na pokaz potencjału, integrację środowiska, wymianę poglądów i ustalenie wspólnych celów i strategii zyskały powszechną akceptację uczestników i uznanie oficjalnych gości.
Odśpiewane na zakończenie „100 lat” było dla mniej największą satysfakcją i nagrodą.

Zapraszamy na stronę www.porozumienieoputw.pl .

44 lata ruchu UTWPOBIERZ

KontaktZapraszamy do kontaktu

NAPISZ DO NAS

INFORMACJE

Fundacja Ogólnopolskie PorozumienieUniwersytetów Trzeciego Wieku

KONTAKT

04-779 Warszawa, ul. Gruszy 32
tel./fax 22 615 24 46, 697 066 829
e-mail: biuro@fundacjaoputw.pl

Lokalizacja