Przyjaźni seniorom

Naglowek

Informacja dla gości i mediów nt Konkursu srebrnej gospodarki
pod nazwą „Przyjaźni Seniorom”WARTO NAGRADZAĆ PRZYJAZNYCH SENIOROM!
Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH i Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” powołały do życia Konkurs „Przyjaźni Seniorom”.
Deklarację współpracy i wsparcia logistycznego udzieliła konkursowi Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, patronat merytoryczny objęła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a patronat parlamentarny- Parlamenrtarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
27 sierpnia w warszawskiej restauracji Antrakt Cafe organizatorzy przedstawili zasady i założenia inicjatywy.
Konkurs ma charakter konsumencki i adresowany jest do producentów, usługodawców oraz realizatorów projektów edukacyjnych i społecznych, którzy wychodzą z ofertą rynkową spełniającą kryteria przyjaznych osobom starszym. EDUKACJA, PROFILAKTYKA, BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT – to słowa klucze
i priorytety tego Konkursu.

Konsumenci w wieku 60+ to populacja ok. 5 mln osób, co ważne dla rynku, w większości o stałych, gwarantowanych dochodach. Generuje ona zapotrzebowanie na coraz szerszy zakres produktów i usług dostosowanych do specyficznych potrzeb starszych konsumentów, w zakresie edukacji, profilaktyki i ochrony zdrowia, żywienia, higieny, nowoczesnych technologii poprawiających komfort życia i ułatwiających sprawowanie opieki rodzinom, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, turystyczne, telemedyczne i szereg innych. To grupa świadoma swoich praw, pragnąca aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i gospodar-czym, mieć poczucie bezpieczeństwa i komfortu życia, więc oczekiwania co do asortymentu, jakości oferty, a także bezpieczeństwa transakcji są bardzo wysokie.
Wciąż jednak ta właśnie grupa konsumentów jest najczęściej narażona na nadużycia ze strony niezbyt solidnych producentów lub sprzedawców, nadużywających zaufania osób starszych w transakcjach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, na wycieczkach, pokazach promocyjnych w sanatoriach, sprzedaży bezpośredniej itp. okolicznościach, przez co nabywają oni produkty niskiej jakości lub obarczone wadami, po zawyżonych cenach, bez możliwości zwrotu. Mają też często problem ze zrozumieniem umów zawierających niejasne lub wręcz niedozwolone klauzule, jak np. brak gwarancji, serwisu, niemożność odstąpienia od umowy, nadmiernie wysokie oprocentowane kredytów itp.
Konkurs ma promować przyjazną w szerokim rozumieniu ofertę runku dla osób starszych oraz edukować i chronić prawa starszych konsumentów, tworzyć katalog dobrych praktyk konsumenckich, przeciwdziałać nadużyciom na szkodę osób starszych.
Wzrastają bowiem nie tylko oczekiwania seniorów co do asortymentu i jakości oferty, ale także bezpieczeństwa transakcji, zrozumiałych, dogodnych warunków zakupu.
-Mamy nadzieję, że poprzez ten Konkurs będziemy rzecznikami zarówno dobrej oferty rynkowej adresowanej do osób starszych jak i strażnikami praw seniorów - mówi koordynatorka projektu Krystyna Lewkowicz.
Zależy nam przede wszystkim na edukacji konsumenckiej, tj. uczeniu seniorów stawiania wysokich wymagań jakościowych, ostrożności w zawieraniu transakcji, zaciąganiu kredytów i korzystaniu z t.zw. „promocji i okazji”, które często okazują się bardzo złudne - dodaje.
Rynek t.zw. srebrnej gospodarki może stać się dźwignią rozwoju gospodarczego oraz pozwoli, jak się szacuje, na utworzenie ponad 300 tys. nowych miejsc pracy.
Regulamin konkursu oraz materiały do pobrania, w tym elektroniczna wersja niniejszej informacji, znajdują się na www.fundacjaoputw.pl

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu: Krystyna Lewkowicz
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., GSM 605 957 084;

Procedura Konkursu współfinansowana jest ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych,
ASOS 2014-2020
Dokument w wersji elektronicznej:
pobierz dokument

MPiPS

„PRZYJAŹNI SENIOROM” to konkurs dla uczestników rynku srebrnej gospodarki
Zapraszamy producentów i usługodawców realizujących w swoich strategiach działania zasadę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jak również oraz organizacje pozarządowe realizujące programy społeczno- edukacyjne na rzecz osób starszych do udziału w konkursie o tytuł i używanie znaku „Przyjaźni Seniorom”.
Na laureatów czekają atrakcyjne pakiety korzyści w zakresie promocji i reklamy oraz uczestnictwa w imprezach senioralnych i wydawnictwach, m.in. uczestnictwo w Klubie „Przyjaźni Seniorom”.
Zapraszamy!
Organizatorzy Konkursu „Przyjaźni Seniorom”

PDF- Regulamin Konkursu

Ankieta rejestracyjna dla uczestników "I Edycji Konkursu Przyjaźni Seniorom”
PDF-Ankieta rejestracyjna

Strona1 1

Strona2

KontaktZapraszamy do kontaktu

NAPISZ DO NAS

INFORMACJE

Fundacja Ogólnopolskie PorozumienieUniwersytetów Trzeciego Wieku

KONTAKT

04-779 Warszawa, ul. Gruszy 32
tel./fax 48 605 957 084, 697 066 829
e-mail: biuro@fundacjaoputw.pl

Lokalizacja