Bożena Sałacińska zrezygnowała z funkcji Przewodniczącej Rady Słuchaczy KUTW

JM Rektor UKW, prof. Jacek Woźny podziękował Bożenie Sałacińskiej za 13 lat pracy na rzecz seniorów.

Pani Bożena pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. Za swoją pracę wolontariacką była wielokrotnie nagradzana zarówno na szczeblu krajowym, wojewódzkim, miejskim jak i uczelnianym. Uchwałą Senatu UKW w uznaniu zasług przyznano byłej Przewodniczącej RS KUTW medal Casimirus Magnus. Ten Medal Pamiątkowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego jest jednym z najważniejszych odznaczeń naszej uczelni – powiedział na wstępie JM Rektor Jacek Woźny.


– Z funkcji Przewodniczącej Rady Słuchaczy KUTW zrezygnowałam z uwagi na ponowny wybór na Przewodniczącą Kujawsko – Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Poza tym dają już o sobie znać  problemy zdrowotne moje i mojego męża.  Ograniczają one w znacznym stopniu energię jaką mogłam wkładać w działalność na niwie społecznej. Na wstępie swojego wystąpienia podziękowałam za wspaniałą współpracę wszystkim koleżankom i kolegom. To dzięki tym, którzy ze mną działali przez te wszystkie lata, było głośno w Polsce o naszym UTW. Szczególne słowa podziękowania skierowałam do prof. Romana Ossowskiego, założyciela KUTW. Na ręce JM Rektora, prof. Jacka Woźnego oraz Przewodniczącego Rady Naukowo – Programowej KUTW, dr Sławomira Łanieckiego złożyłam wyrazy uznania za wzorową współpracę.

Nadal pozostaję słuchaczką Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy – mówi z dumą Bożena Sałacińska.

MS

Skip to content