PROJEKT NIW

Plakat_NIW

KORPUS SOLIDARNOŚCI

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO: Rozwój wolontariatu menedżerskiego - tworzenie przyszłej kadry kierowniczej dla NGO

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 371 850,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 379 950,00 zł

OPIS ZADANIA: Organizacje senioralne prowadzone są z reguły przez ofiarnych społeczników-wolontariuszy, jednak kiedy lider organizacji z różnych względów odchodzi, organizacja przeżywa kryzys przywództwa, bowiem często nie posiada następców do kontynuacji dzieła poprzednika. Powszechnym po pandemii zjawiskiem jest też wypalenie zawodowe i kryzysy osobowości, a w wyniku tego zanik dawnej aktywności i kreatywności.

Projekt ten jest ukierunkowany na :

1/ utworzenie stałej wysoko kwalifikowanej kadry wolontariackiej, która będzie w stanie zarówno pomóc liderowi organizacji, jak i w przyszłości utworzyć własną organizację lub wejść w skład organów zarządzających,

2/ rozwój nowoczesnych form realizacji wolontariatu charakteryzujących się wysoką efektywnością działania,

3/ podniesienie rangi wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej i społecznej.

Zatrudnienie profesjonalnego Koordynatora, który stworzy warunki do rozwoju wolontariatu, pozwoli na realizację powyższych celów. Ich formą są m.in. autorskie mini granty, realizowane przez najbardziej kreatywnych wolontariuszy.

 

zestawienie_NIW

POBIERZ
Poradnik Wolontariusza 2023
banerPL
Skip to content