PROJEKT NIW

W ramach warsztatów seniorów z UTW w Lipnicy Murowanej, realizowanych w ramach projektu NIW, na wielki Festiwal i Konkurs palm na Palmową Niedzielę, przyznano 4 równorzędne wyróżnienia. GRATULACJE!!!
MiejscePrzyjazneWolontariuszom
CENTRUM DIALOGU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA UTW, PRZY ULICY ŻEGAŃSKIEJ 1A
W WARSZAWIE UZYSKAŁO CERTYFIKAT NADANY PRZEZ NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI

"MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM"
Plakat_NIW

KORPUS SOLIDARNOŚCI

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO: Rozwój wolontariatu menedżerskiego - tworzenie przyszłej kadry kierowniczej dla NGO

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 371 850,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 379 950,00 zł

OPIS ZADANIA: Organizacje senioralne prowadzone są z reguły przez ofiarnych społeczników-wolontariuszy, jednak kiedy lider organizacji z różnych względów odchodzi, organizacja przeżywa kryzys przywództwa, bowiem często nie posiada następców do kontynuacji dzieła poprzednika. Powszechnym po pandemii zjawiskiem jest też wypalenie zawodowe i kryzysy osobowości, a w wyniku tego zanik dawnej aktywności i kreatywności.

Projekt ten jest ukierunkowany na :

1/ utworzenie stałej wysoko kwalifikowanej kadry wolontariackiej, która będzie w stanie zarówno pomóc liderowi organizacji, jak i w przyszłości utworzyć własną organizację lub wejść w skład organów zarządzających,

2/ rozwój nowoczesnych form realizacji wolontariatu charakteryzujących się wysoką efektywnością działania,

3/ podniesienie rangi wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej i społecznej.

Zatrudnienie profesjonalnego Koordynatora, który stworzy warunki do rozwoju wolontariatu, pozwoli na realizację powyższych celów. Ich formą są m.in. autorskie mini granty, realizowane przez najbardziej kreatywnych wolontariuszy.

 


POBIERZ
Poradnik Wolontariusza 2023

POBIERZ
Newsletter nr 1 wrzesień 2023
banerPL
Skip to content