Jesteś na stronie Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju i konsolidacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku zrzeszonych w Fundacji, a także na rzecz innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kraju i za granicą oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). Fundacja powołana jest na czas nieokreślony. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. Przynależność do OP UTW nie łączy się z opłacaniem składek jak i żadnymi innymi obowiązkami finansowymi  lub  rzeczowymi. Do Porozumienia przystąpić  mogą UTW działające we wszystkich formach prawnych, także nie posiadające osobowości prawnej.

DZIEŃ WARSZAWSKICH UTW NA TORZE „SŁUŻEWIEC” 19.05.2024 – FILM

Wywiad Laurą Łącz. Aby obejrzeć kliknij w zdjęcie.

Skip to content