Jesteś na stronie Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju i konsolidacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku zrzeszonych w Fundacji, a także na rzecz innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kraju i za granicą oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). Fundacja powołana jest na czas nieokreślony. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. Przynależność do OP UTW nie łączy się z opłacaniem składek jak i żadnymi innymi obowiązkami finansowymi  lub  rzeczowymi. Do Porozumienia przystąpić  mogą UTW działające we wszystkich formach prawnych, także nie posiadające osobowości prawnej.

Film „XII Dzień Warszawskich UTW na TWK „Służewiec” (aby obejrzeć kliknij w poniższy obrazek)

Wywiad Laurą Łącz. Aby obejrzeć kliknij w zdjęcie.

Skip to content