Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. UTW oraz Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. UTW

14 lutego 2024 r. godz. 12.00 – w Sejmie RP, odbędzie się wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. UTW oraz Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. UTW. Tematem przewodnim będzie zbliżający się Jubileusz 50.lecia ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Zapraszamy do Komitetu organizacyjnego i tworzenia programów regionalnych.

Akredytacja do 13.02.2024 : e-mail: Klewkowicz@interia.eu

Skip to content