Uroczysty Koncert z okazji 47-lecia działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie

Z udziałem Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, wiceprezydent Aldony Machnowskiej – Góra, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku posła Michała Szczerby i dyrekcji Biura Pomocy i Projek- tów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a także burmistrzów Dzielnic Warszawy odbył się w Teatrze „Roma” w Warszawie niezwykły koncert dedykowany słuchaczom Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Gwiazdami koncertu, pod hasłem „Na dobre i złe” byli znani i lubiani piosenkarze Anna Jurksztowicz i Mieczysław Szcześniak z zespołem muzycznym, ale szczególnymi bohaterami spotkania – przedstawiciele wszystkich warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Warszawskie Dni Seniora, które mamy za sobą obfitowały w różne ciekawe imprezy plenerowe, kulturalne, sportowe, integracyjne ale tak na prawdę żadna nie była dedykowana wyłącznie Uniwersytetom Trzeciego Wieku, a to przecież jest środowisko najliczniejsze, najbardziej kreatywne i innowacyjne, skupione w 40 warszawskich Uniwersytetach Trzeciego Wieku – powitała zebranych seniorów Krystyna Lewkowicz, Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW. Pięknie dziękujemy Panu Prezydentowi i bardzo nas cieszy, że władze Warszawy zorganizowały dla nas ten wyjątkowy koncert, a zarazem spotkanie integracyjne przy słodkim poczęstunku, w czasie którego mogliśmy zarówno wysłuchać przemówień oficjalnych Pana Prezydenta nt. warszawskiej polityki senioralnej, ale co ważne pobyć razem, podyskutować, wspólnie miło spędzić wieczór.

Ciepłe słowa do warszawskich seniorów skierował też poseł Michał Szczerba. Czekają nas wielkie wyzwania, o bardzo skomplikowanej logistyce i wysokich potrzebach budżetowych, o których trzeba już teraz rozmawiać i planować ich program. Od dwóch lat z powodu pandemii i innych nie- korzystnych okoliczności nie odbyła się unikalna w świecie impreza senioralna „Dzień UTW na Torze Wyścigów Konnych” mająca ponad 10-cio  letnią tradycję, a jednocześnie wiele walorów edukacyjnych, integracyjnych i kulturowych, pielęgnująca najstarsze warszawskie tradycje bywania na wyścigach konnych. Bardzo chcielibyśmy powrócić do tego wydarzenia na otwarcie nowego sezonu wyścigowego wiosną 2023 roku.

Wielkimi krokami, bo w 2025 roku, zbliża się, wielki jubileusz 50-cio lecia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Jaki będzie jego program, kto weźmie w nim udział to na razie temat otwarty – dodała K. Lew- kowicz. Przypomnę, że trzy kolejne Wielkie Kongresy UTW, w 2012 ogłoszonym przez Senat RP Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a później w 2015 w Operze Narodowej, kiedy włączyła się do nich nawet Para Prezydencka Anna i Bronisław Komorowscy, i w 2019 roku w Teatrze Polskim miały charakter imprez międzynarodowych zorganizowanych z niezwykle bogatą oprawą. Dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu władz Warszawy mogliśmy gościć w Stolicy, w niezwykle eleganckiej oprawie i atrakcyjnym programem artystycznym, nie tylko przedstawicieli wszystkich polskich, 700 już UTW, ale też zaprosić polonijne UTW zza wschodniej granicy, przedstawicieli UTW z innych europejskich krajów, a nawet polonii z Kazachstanu. To było wielkie międzynarodowe wydarzenie, święto seniorów i niezwykła promocja Miasta jako jego współorganizatora.

Zwracam się z prośbą do obecnych dziś z nami władz Miasta i do aktywnych seniorów UTW abyśmy w najbliższym czasie wyłonili komitet organizacyjny, który wspólnie z Miastem i innymi pozyskanymi partnerami opracuje ramowy program tych obchodów. To będzie przede wszystkim wielki jubileusz najstarszego w Polsce UTW im. prof. Haliny Szwarc na Warszawskim Marymoncie. Mam nadzieję też, że pozyskamy do współpracy Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego, który także w poprzednich kongresach i obchodach jubileuszowych wspierał nasze działania. Życzmy sobie abyśmy wspólnie powrócili „do normalności” tj. zaktywizowali naszych seniorów, a także odbudowali potencjał naszych Uniwersytetów Trzeciego Wieku – powiedziała Krystyna Lewkowicz

 

Skip to content